Praca adwokata

Adwokat występuje jako doradca prawny we wszystkich sprawach prawnych przed urzędami, sądami lub np. sądami arbitrażowymi. Jako prawnik masz za zadanie pomóc swojemu klientowi w uzyskaniu jego praw za pomocą odpowiednich środków prawnych.

Dlatego prawnicy mogą reprezentować praktycznie każdą osobę lub grupę osób, o ile nie ma żadnych zakazów dotyczących reprezentacji. Tak zwana częściowa reprezentacja interesów jest uważana za cechę charakterystyczną zawodu prawnika. W ramach kompleksowej konsultacji informujesz klienta o specyficznej dla danej sprawy sytuacji prawnej, szansach powodzenia, poniesionych kosztach, możliwościach zabezpieczenia dowodów oraz ryzyku związanym z kosztami sprawy.

W zawodzie prawnika ważne są odpowiednie umiejętności, takie jak ponadprzeciętna zdolność wyrażania się w mowie i piśmie, umiejętność logicznego myślenia i zdolność abstrahowania. Twoim celem jest zawsze pomoc klientowi w uzyskaniu sprawiedliwości przy użyciu wszelkich dostępnych środków prawnych. Twoje zadania mają charakter wielowarstwowy. 

Jak zostać adwokatem?

Adwokaci są przyjmowani przez izbę adwokacką. W każdym przypadku warunkiem wstępnym jest odbycie szkolenia na pełnoprawnego adwokata: oznacza to ukończenie studiów prawniczych z pierwszym egzaminem państwowym, a następnie odbycie aplikacji prawniczej, która kończy się drugim egzaminem państwowym. Następnie należy złożyć wniosek o przyjęcie w poczet prawników w izbie adwokackiej właściwej dla okręgu, w którym chcesz się osiedlić.

Prawnik zatrudniony przez firmę nazywany jest „prawnikiem wewnętrznym”. Nie może on jednak reprezentować firmy w sądzie, ponieważ jest związany instrukcjami pracodawcy. Dyplomy licencjata i magistra prawa uprawniają także do pracy na stanowisku prawniczym w firmie, urzędzie publicznym lub stowarzyszeniu. Oferta studiów prawniczych jest bardzo szeroka: prawo można studiować w ramach egzaminu państwowego na wszystkich głównych uniwersytetach humanistycznych i społecznych. Wykształceni adwokaci podejmują pracę między innymi w profesjonalnej kancelarii adwokackiej z Olsztyna, gdzie zdobywają bezcenne doświadczenie zawodowe.

Gdzie mogę pracować jako adwokat?

Jako adwokat możesz prowadzić własną działalność gospodarczą i oferować swoje usługi. Z reguły potrzebne jest do tego biuro. Jeśli jednak chcesz ograniczyć koszty wynajmu, zwłaszcza na początku, masz możliwość połączenia sił z innymi prawnikami w ramach tzw. wspólnot biurowych. W tym przypadku zachowujesz niezależność jako prawnik i dzielisz biuro tylko z kolegami.

Często jednak prawnicy łączą się w tzw. stowarzyszenia zawodowe, zwane partnerami lub wspólnikami. Spółki te zatrudniają również dodatkowych prawników jako pracowników. Możesz pracować również w znanej kancelarii adwokackiej w Olsztynie. Istnieją kancelarie prawne, które działają w skali ponadlokalnej, a zatem mają siedziby w kilku miejscach (kancelarie ponadlokalne); właśnie w takich kancelariach ponadlokalnych zapotrzebowanie na kompetentnych prawników jest stosunkowo wysokie. Można też pracować jako prawnik w działach prawnych firm i sektora publicznego, przy czym specjalizacja jest często istotna w tym zakresie.

Adwokat – niezbędne cechy

Potrzebny jest analityczny umysł, ponieważ adwokaci badają sprawę krok po kroku. Czyniąc to, nadal zachowują przegląd wszystkich możliwych czynników prawnych i alternatywnych rozwiązań, które mają wpływ na ocenę. Pomoże Ci w tym dobry poziom logicznego myślenia: jeśli w szkole dobrze radziłeś sobie z łaciną i matematyką, to dobry znak. Bardzo dobre umiejętności w zakresie komunikacji ustnej i pisemnej nie tylko pomagają w sporządzaniu opinii prawnych, ale także w kontaktach z klientami, którzy zazwyczaj nie są prawnikami. Studia wymagają dużej pracowitości i samodyscypliny. Argumentacja prawna wymaga dokładności, staranności oraz myślenia w kontekście. Pewny siebie wygląd wzbudza zaufanie klientów i szacunek drugiej strony oraz sądu. Przepisy, wytyczne i regulacje stale się zmieniają, a orzeczenia sądowe formułują możliwe interpretacje prawne. Jako prawnik przyswoiłeś sobie koncepcję uczenia się przez całe życie i zawsze jesteś na bieżąco.