Kancelaria notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej przez notariuszy Łukasza Gajosa i Wojciecha Małachowskiego.

Godziny urzędowania kancelarii:
poniedziałek – wtorek 9:00 – 18:00
środa – czwartek 9:00 – 17:00
piątek 9:00-15:00

Dokonanie czynności notarialnych w pozostałych dniach oraz poza godzinami urzędowania kancelarii jest możliwe po wcześniejszym  uzgodnieniu.

ZAPRASZAMY

Kancelaria notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej przez notariuszy Łukasza Gajosa i Wojciecha Małachowskiego. Siedziba kancelarii znajduje się przy Alei Korfantego 8/1 w Gliwicach, w niedalekim sąsiedztwie Sądu Rejonowego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Okręgowego i Starostwa Powiatowego.

 

Celem przyświecającym naszej kancelarii notarialnej jest precyzyjne dokumentowanie woli klientów, poprzez użycie najbardziej optymalnych rozwiązań. Staramy się w sposób jasny i przystępny wyjaśniać wszelkie zawiłości prawne, a także wyczerpująco informować o skutkach i konsekwencjach dokonywanych czynności.

 

Dokumentując czynności notarialne kierujemy się etyką oraz bezstronnością, czuwając nad zabezpieczeniem praw wszystkich uczestników czynności notarialnych.

 

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii, w godzinach jej urzędowania. W uzasadnionych sytuacjach, po uprzednim uzgodnieniu możliwe jest dokonanie czynności poza godzinami urzędowania kancelarii lub w dniach wolnych od pracy. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, możliwe jest dokonanie czynności poza siedzibą kancelarii.

 

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla klientów naszej kancelarii.