Kancelaria notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej przez notariusza Łukasza Gajosa.

Godziny urzędowania kancelarii:
poniedziałek – wtorek 9:00 – 18:00
środa – czwartek 9:00 – 17:00
piątek 9:00-15:00

Dokonanie czynności notarialnych w pozostałych dniach oraz poza godzinami urzędowania kancelarii jest możliwe po wcześniejszym  uzgodnieniu.

ZAPRASZAMY

Kancelaria notarialna prowadzona jest w formie spółki cywilnej przez notariusza Łukasza Gajosa. Notariusz przyjmuje w biurze mieszczącym się przy Alei Korfantego 8/1 w Gliwicach, w niedalekim sąsiedztwie Sądu Rejonowego, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, Sądu Okręgowego i Starostwa Powiatowego.

Celem przyświecającym naszej kancelarii notarialnej jest precyzyjne dokumentowanie woli klientów, poprzez użycie najbardziej optymalnych rozwiązań. Staramy się w sposób jasny i przystępny wyjaśniać wszelkie zawiłości prawne, a także wyczerpująco informować o skutkach i konsekwencjach dokonywanych czynności.

Dokumentując czynności notarialne, kierujemy się etyką oraz bezstronnością, czuwając nad zabezpieczeniem praw wszystkich uczestników czynności notarialnych.

Zakres działalności kancelarii notarialnej

Zakres czynności dokonywanych przez notariusza został opisany w Prawie o notariacie – art. 79 Ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Etyka zawodowa nakłada na notariusza obowiązek zachowania tajemnicy okoliczności sprawy oraz rzetelnego informowania swoich klientów. Notariusz zajmuje się m.in.:

  • sporządzaniem aktów notarialnych,
  • sporządzaniem aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • sporządzaniem poświadczeń,
  • spisywaniem protokołów,
  • przyjmowaniem na przechowanie np. pieniędzy, papierów wartościowych,
  • sporządzaniem wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
  • składaniem wniosków o wpis do księgi wieczystej.

Notariusz w zakresie swoich uprawnień działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Jego zadaniem jest zabezpieczenie słusznych interesów stron.

Należy pamiętać, aby przed wizytą w kancelarii notarialnej przygotować stosowne dokumenty. Do każdej z czynności konieczne jest przedstawienie dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu). W przypadku osób prawnych wymagany jest nr KRS, umowa określająca kompetencje organów, a także uchwała pozwalająca na dokonanie określonej czynności.

Godziny obsługi

Czynności notarialne dokonywane są w siedzibie kancelarii, w godzinach jej urzędowania. W uzasadnionych sytuacjach, po uprzednim uzgodnieniu możliwe jest dokonanie czynności poza godzinami urzędowania kancelarii lub w dniach wolnych od pracy. W sytuacjach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, możliwe jest dokonanie czynności poza siedzibą kancelarii po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla klientów naszej kancelarii. W razie jakichkolwiek pytań można skontaktować się z kancelarią jeszcze przed spotkaniem.