O czym należy wiedzieć zakładając własną firmę?

Jak założyć swoją spółkę? Rzeczywiście najistotniejszym etapem przy zakładaniu działalności gospodarczej jest jej ewidencja. Dokonujemy tego wypełniając oraz składając dokument CEIDG-1. W dokumencie tymże dokonujemy także doboru metody opodatkowania oraz wnioskujemy o przyznanie numeru REGON oraz NIP, o ile nie mieliśmy go wcześniej.

O czym należałoby pamiętać przed założeniem swej firmy?

Dokonanie procedur doprowadzających do zadania swej firmy jest ważne dla jej powstawania. Głównym oddziaływaniem jest z pewnością złożenie wniosku o wpis do CEIDG – jeśli posiadaczem działalności jest osoba fizyczna – trzeba wypełnić dokument CEIDG-1 oraz dostarczyć go samodzielnie, za pośrednictwem standardowej poczty bądź drogą internetową. W tymże dokumencie wymagane jest przedstawienie kodów PKD opisujących typ działalności (najwyżej 9, jednakże dodając dokument CEIDG-RD można ich oświadczyć każdą ilość). Należałoby też dowiedzieć się czy wykonywana działalność nie jest działalnością reglamentowaną, to oznacza taką jaka potrzebuje właściwego pozwolenia. Początki prowadzenia spółki mogą być ciężkie.

Biuro rachunkowe lub rachunkowość internetowa

W dokumencie CEIDG trzeba określić, kto będzie prowadził specyfikację finansową spółki. Gdy nie wiemy jeszcze w czasie wypełniania wniosku, z którym biurem rachunkowym będziemy współdziałać, to wybieramy możliwość indywidualnego prowadzenia specyfikacji, natomiast później nasz wpis modyfikujemy (podając informacje biura rachunkowego). Pomimo ogromnej konkurencji, usługi biur rachunkowych nie należą do najtańszych oraz wciąż istnieje zagrożenie, iż trafimy na nieuczciwych księgowych.

Jaka forma działalności na początek?

Jeśli zastanawiamy się, jak otworzyć swoją firmę, w Polsce możliwych do wyboru metod działalności jest dość dużo. Rozpoczynając od najzwyklejszej – można zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą, spółkę cywilną, przez spółki osobowe, na spółkach kapitałowych kończąc. W praktyce inwestora zaczynający właśnie przygodę ze swym interesem decydują się na którąś spośród pierwszych dwóch metod – jednoosobową działalność lub spółkę cywilną. Reguły ich działania zostały uwzględnione w Ustawie Prawo przedsiębiorców i w Kodeksie cywilnym. Nie bez powodu tworzą odpowiednią ofertę dla początkujących – procedury, zarówno przy tworzeniu, jak również w dalszym działaniu, są relatywnie łatwe, natomiast koszty – małe. Tymże, co je od siebie wyróżnia są właściciele – jednoosobowa działalność ma jednego, spółka cywilna kierowana jest poprzez co najmniej dwóch wspólników. Dodatkowe formy działalności – spółki osobowe, więc jawna, partnerska, komandytowa oraz komandytowo-akcyjna, i spółki kapitałowe – akcyjna oraz z ograniczoną odpowiedzialnością, są już bardziej skomplikowane.

Harmonogram działalności operacyjnej

Analizowanie rynku pracy i wprowadzenie planu marketingowego ma na celu uzyskanie oraz zachowanie własnej pozycji. Harmonogram winien dokładnie definiować, gdzie oraz kiedy i w jaki sposób firma uzyska dobry efekt oraz kto będzie za niego odpowiedzialny. Musisz powiedzieć, ile środków oraz na jaki cel potrzebujesz i pokazać ich finansowanie, i też pokazać, skąd dokładnie otrzymałeś dane o kwotach, które zamieściłeś w biznesplanie.

Składki ZUS w jednoosobowej działalności gospodarczej

Młody inwestor co do zasady może skorzystać z ulgowych stawek ZUS. Ich wielkość jest ustalenia mniejsza aniżeli w wypadku tzw. wielkiego ZUS-u. Jest to zwłaszcza ważne z punktu widzenia młodego inwestora, ponieważ niejednokrotnie w pierwszych miesiącach wykonywania działalności osiągane dochodowy nie są na tyle duże, aby móc zapłacić owego rodzaju zobowiązanie.