Czynności notarialne

Kancelaria notarialna

Czynności notarialne mają charakter dokumentu urzędowego. Przed dokonaniem czynności notarialnej zachęcamy do kontaktu z kancelarią osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. Udzielimy niezbędnych informacji dotyczących zamierzonej czynności oraz wskażemy, jakie dokumenty należy dostarczyć w celu dokonania czynności, a ponadto poinformujemy o wysokości kosztów związanych z dokonaniem danej czynności. Porady w zakresie usług są bezpłatne. Zajmujemy się sporządzaniem m.in.:

  • aktów notarialnych,
  • aktów poświadczenia dziedziczenia,
  • poświadczeń,
  • protokołów,
  • wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów.

Ponadto doręczamy oświadczenia, a także przyjmujemy na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe.

Przed dokonaniem czynności notarialnej proponujemy skontaktować się kancelarią osobiście, telefonicznie lub elektronicznie. Notariusz lub pracownicy kancelarii udzielą niezbędnych informacji dotyczących zamierzonej czynności oraz wskażą jakie dokumenty w celu dokonania czynności należy dostarczyć, a ponadto poinformują o wysokości kosztów związanych z dokonaniem czynności. Porady w zakresie usług notarialnych są bezpłatne.

Kiedy dokonujemy czynności notarialnych poza kancelarią?

Zazwyczaj czynności notarialnych dokonujemy w biurze kancelarii, ale mogą one być również dokonane w innym miejscu, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności takie jak np.:

  • pobyt w szpitalu,
  • pobyt w areszcie śledczym lub zakładzie karnym,
  • ciężka choroba uniemożliwiająca poruszanie się.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących dokonywanych przez notariusza czynności prosimy o kontakt z kancelarią.