kancelaria notarialna

Opłaty

Wysokość wynagrodzenia notariusza jest określona przepisami rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. 2004, Nr 148,
poz. 1564, ze zm.). Do wynagrodzenia notariusza ustalonego na podstawie przepisów rozporządzenia dolicza się podatek od towarów i usług (VAT) według stawki 23 %.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości
Jeżeli wniosek o wpis do księgi wieczystej zawarty w akcie notarialnym podlega opłacie sądowej, to notariusz pobiera od wnioskodawców opłatę sądową za ten wpis i przekazuje ją na rachunek właściwego Sądu. Notariusz zobowiązany jest uzależnić sporządzenie aktu notarialnego od uprzedniego uiszczenia przez strony należnej opłaty sądowej. Ponadto notariusz jako płatnik oblicza, pobiera i odprowadza do właściwego urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych dokonanych w formie aktu notarialnego oraz podatek od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie.

Kancelaria Notarialna
Ł.Gajos, W.Małachowski s.c.

ul. Aleja Korfantego 8/1
44-100 Gliwice

tel. +48 32 232 42 42
fax. +48 32 301 03 03
Zobacz jak do nas dojechać Mapa